Vlamingen zijn positief over het ouder worden

We worden steeds ouder. Soms met en soms zonder gezondheidsproblemen. De meeste

Vlamingen kijken positief of zelfs zeer positief naar het ouder worden. Dat blijkt uit

onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. Zij onderzoeken de levenskeuzes van 60-

plussers.

Vlaamse 60-plussers geven hun leven een 7,3. Dat betekent dat ze over het algemeen

gelukkig zijn. Ruim 60% kijkt ook positief of zeer positief aan tegen het ouder worden. Alleen

niet-Belgen en mensen met een slechte gezondheid zijn negatiever. Maar dat is maar een

klein deel.

Liever thuis wonen

Als we ouder worden, verhuizen we liever niet. En we verhuizen liever helemaal niet naar

een woonzorgcentrum. Het liefst blijven Vlamingen gewoon thuis wonen. Dat geldt voor

55% van de Vlamingen. Gewoon in de eigen woning. Als het nodig is kan er om hulp

gevraagd worden. Iemand kan bijvoorbeeld thuiszorg laten komen. Of een mantelzorger. En

de woning kan aangepast worden. Iemand kan een moderne traplift kopen. Of het bad

vervangen door een douche. Vaak wordt dit allemaal gecombineerd. Iemand krijgt dan zorg

en heeft verschillende aanpassingen om thuis te blijven wonen.

Goede herinneringen

Veel mensen vinden thuis blijven wonen belangrijk. Ze zeggen thuis zelfstandiger te blijven

dan in een woonzorgcentrum. Ook hebben ze veel goede herinneringen aan het huis en de

omgeving. En ze vinden de buurt waar ze wonen fijn. Dat komt vaak door fijne buren. Maar

soms ook omdat alles in de buurt zit.

Geldzorgen

Maar langer thuis wonen is niet voor iedereen mogelijk. Sommige ouderen hebben

geldzorgen. 30% van de Vlaamse 60-plussers kan moeilijk rondkomen. Ze hebben niet

genoeg inkomsten. Dan is het niet altijd mogelijk om het huis aan te passen. Soms is het

mogelijk om een subsidie te krijgen. Een organisatie of de Vlaamse overheid betalen dan de

aanpassingen. En er kan ook gekozen worden voor een tijdelijke traplift. De 60-plusser huurt

de traplift dan voor een korte tijd.

Veel steun

Ook de steun die iemand krijgt is belangrijk voor het geluk. Iemand die veel steun krijgt is

positiever over het ouder worden. Die persoon is ook minder bang voor de toekomst en het

ouder worden. De meeste Vlamingen krijgen veel steun van hun omgeving. En de

meerderheid wil ook graag zelf zorg geven aan anderen die dat nodig hebben. Zo helpen ze

andere Vlamingen ook om positief te kijken naar het ouder worden.

Uit