Vlamingen zijn positief over het ouder worden

We worden steeds ouder. Soms met en soms zonder gezondheidsproblemen. De meeste
Vlamingen kijken positief of zelfs zeer positief naar het ouder worden. Dat blijkt uit
onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. Zij onderzoeken de levenskeuzes van 60-
plussers.

Vlaamse 60-plussers geven hun leven een 7,3. Dat betekent dat ze over het algemeen
gelukkig zijn. Ruim 60% kijkt ook positief of zeer positief aan tegen het ouder worden. Alleen
niet-Belgen en mensen met een slechte gezondheid zijn negatiever. Maar dat is maar een
klein deel.

Liever thuis wonen
Als we ouder worden, verhuizen we liever niet. En we verhuizen liever helemaal niet naar
een woonzorgcentrum. Het liefst blijven Vlamingen gewoon thuis wonen. Dat geldt voor
55% van de Vlamingen. Gewoon in de eigen woning. Als het nodig is kan er om hulp
gevraagd worden. Iemand kan bijvoorbeeld thuiszorg laten komen. Of een mantelzorger. En
de woning kan aangepast worden. Iemand kan een moderne traplift kopen. Of het bad
vervangen door een douche. Vaak wordt dit allemaal gecombineerd. Iemand krijgt dan zorg
en heeft verschillende aanpassingen om thuis te blijven wonen.

Goede herinneringen
Veel mensen vinden thuis blijven wonen belangrijk. Ze zeggen thuis zelfstandiger te blijven
dan in een woonzorgcentrum. Ook hebben ze veel goede herinneringen aan het huis en de
omgeving. En ze vinden de buurt waar ze wonen fijn. Dat komt vaak door fijne buren. Maar
soms ook omdat alles in de buurt zit.

Geldzorgen
Maar langer thuis wonen is niet voor iedereen mogelijk. Sommige ouderen hebben
geldzorgen. 30% van de Vlaamse 60-plussers kan moeilijk rondkomen. Ze hebben niet
genoeg inkomsten. Dan is het niet altijd mogelijk om het huis aan te passen. Soms is het
mogelijk om een subsidie te krijgen. Een organisatie of de Vlaamse overheid betalen dan de
aanpassingen. En er kan ook gekozen worden voor een tijdelijke traplift. De 60-plusser huurt
de traplift dan voor een korte tijd.

Veel steun
Ook de steun die iemand krijgt is belangrijk voor het geluk. Iemand die veel steun krijgt is
positiever over het ouder worden. Die persoon is ook minder bang voor de toekomst en het
ouder worden. De meeste Vlamingen krijgen veel steun van hun omgeving. En de
meerderheid wil ook graag zelf zorg geven aan anderen die dat nodig hebben. Zo helpen ze
andere Vlamingen ook om positief te kijken naar het ouder worden.

Uit