1. Ons aanbod


1. Alle producten die Wablieft verkoopt, vind je op www.wablieft.be.
 
2. We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving, prijs en andere informatie over onze producten. Staat er toch een fout? Dan kan je kiezen wat je doet. Ofwel herroep je je aankoop (zie verder). Ofwel koop je het product toch, maar met de verbetering.
 
3. In de prijzen van de Wablieft-producten zit de btw al inbegrepen (als btw verplicht is). Ook de kosten voor verzending zitten in de prijs. Als dat niet zo is, vermelden we dat heel duidelijk.
 
4. Wablieft heeft altijd het recht om zaken te veranderen. Zoals de prijzen, het aanbod en hoe vaak onze media verschijnen. We kunnen ook altijd onze vaste thema’s, bijlagen en het aantal pagina’s aanpassen. 
 
5. Een abonnement duurt meestal een bepaalde periode. Een jaarabonnement duurt bijvoorbeeld 12 maanden. Verandert ondertussen de prijs van dat abonnement? Dan verandert de prijs van jouw abonnement niet. 
Laat je je abonnement verlengen (bijvoorbeeld elk jaar opnieuw)? En veranderde ondertussen de prijs van dat abonnement? Dan moet je de nieuwe prijs betalen vanaf de verlenging van je abonnement. 
 


2. Soorten abonnementen op kranten


1. Wablieft verkoopt naast boeken ook twee kranten: Wablieft en Wablieft Start. Voor de kranten zijn er verschillende soorten abonnementen. Het volledige aanbod vanaf 1 juli 2024 vind je onder punt 6, Producten en prijzen.

2. Wablieft verschijnt elke week. In juli en augustus verschijnen er drie Wablieft-zomerkranten in plaats van de wekelijkse krant. De zomerkranten brengen geen actualiteit. Wablieft Start verschijnt elke twee weken, maar niet tijdens de schoolvakanties.

3. Op de online krant verschijnen van maandag tot vrijdag artikels. Tijdens de maanden juli en augustus is er geen actualiteit op de online krant. Er verschijnen dan verspreid over deze periode artikels uit de zomerkranten. 
 
4. Een abonnement bestaat uit één papieren krant van elk nummer en één digitale login. Behalve bij het digitaal abonnement en het Schoolpakket. Dan krijg je enkel een digitale login. De login werkt zolang het abonnement loopt. 
 
5. De gewone abonnementen duren één jaar of 6 maanden. De gewone abonnementen worden automatisch verlengd (behalve een proefabonnement). Wil je niet verlengen? Neem dan contact op met abo@wablieft.be
 
6. Bij een proefabonnement (van een gewoon abonnement of een schoolabonnement) krijg je 8 nummers van Wablieft of vier nummers van Wablieft Start. De proefabonnementen worden niet automatisch verlengd. Wil je wel verlengen? Neem dan contact op met abo@wablieft.be
 
7. Bij de gewone abonnementen kan je kiezen voor een Leespakket Wablieft of een Leespakket Wablieft Start. Je krijgt dan een gewoon abonnement en twee Wablieft-boeken. Wablieft kiest deze boeken met zorg. We kijken bijvoorbeeld naar het leesniveau. Is het abonnement afgelopen? Dan zal alleen het gewone abonnement automatisch verlengd worden.
 
8. Woon je in België? Dan kan je kiezen tussen een papieren krant met digitale toegang, of voor enkel de digitale krant. Woon je in het buitenland? Dan kan je enkel het digitaal abonnement bestellen. 
 
9. Het Schoolpakket groot of klein kan op elk moment besteld worden en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Je kan ook bijkomende kranten op papier bestellen. Deze papieren abonnementen lopen steeds af eind juni en worden dus niet automatisch verlengd. 
 
10. Scholen wordt aangeraden het Schoolpakket te nemen. Je krijgt dan een login voor de digitale krant voor maximum 50 gelijktijdige gebruikers bij het Schoolpakket klein of voor een onbeperkt aantal gebruikers bij het Schoolpakket groot. Het gebruik is beperkt binnen één school.  Je krijgt geen papieren kranten bij het Schoolpakket. Je kan wel één of meerdere abonnementen erbij nemen met een korting. 

11. Wat noemen wij een school? Een school is een onderwijsinstelling met een eigen instellingsnummer.
Verschillende scholen die samen horen onder één bestuur of onder één scholengroep, moeten dus apart een digitaal schoolabonnement nemen. Eén school met verschillende campussen onder hetzelfde instellingsnummer kan wel op al haar campussen hetzelfde digitale schoolabonnement gebruiken.
 


3. De login van de digitale krant gebruiken


1. Bij alle abonnementen zijn alle logins voor de digitale krant strikt persoonlijk en gekoppeld aan een persoonlijk e-mailadres. Je mag de login-gegevens niet doorgeven aan anderen.

3. Bij een Schoolpakket groot en klein krijgt de school toegang tot de digitale krant  via een één unieke login. Het aantal gelijktijdige gebruikers is voor het Schoolpakket groot onbeperkt. Voor het Schoolpakket klein ligt de limiet op 50 gelijktijdige gebruikers. De login is enkel bedoeld voor gebruik binnen dezelfde school en enkel actief zolang het abonnement actief is.

4. Bij misbruik kan Wablieft passende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld het abonnement stoppen, meerdere abonnementen aanrekenen, de klant schorsen of een vergoeding eisen. Andere maatregelen zijn ook mogelijk.
 


4. Bestelling plaatsen


1. Je kan pas een bestelling plaatsen als je meerderjarig bent. Ben je jonger? Dan kunnen enkel je ouders, voogd of begeleider je bestelling plaatsen.
 
2. Voor een bestelling moet je alle gevraagde gegevens juist invullen. Je moet ook deze algemene verkoopvoorwaarden en de verklaring van privacy aanvaarden.
 
3. Je kan je abonnement niet doorgeven aan anderen. Alleen als een abonnee sterft, kan je ons vragen om het abonnement door te geven aan iemand anders. Die mag op een ander adres wonen. Wil je dat niet? Dan kunnen we het abonnement ook stoppen.
 
3. Plaats je een bestelling? Dan ga je akkoord met de prijzen die op dat moment op onze website staan. Dat doe je door te klikken op de knop om te bestellen. Zo geef je aan dat je ons aanbod volledig aanvaardt.
 


5. Duur en stopzetten


1. Het is niet mogelijk om een abonnement te stoppen voor het einde. Wil je toch geen papieren kranten meer krijgen? Dan kan je vragen of we tijdelijk of tot het einde van het abonnement niets meer verzenden.
 
2. De gewone abonnementen worden automatisch verlengd na het einde van het abonnement (behalve een proefabonnement). Betaalde je via overschrijving? Dan zal je een nieuwe betalingsuitnodiging ontvangen. Wil je je abonnement stoppen? Dan kan je voor het einde van het abonnement bellen of mailen naar de klantendienst. Het telefoonnummer is 015 44 65 10 en het e-mailadres is abo@wablieft.be.

 


6.  Producten en prijzen


1. De boeken hebben elk een andere prijs. Je vindt ze op onze website.
 
2. Voor de kranten gelden deze prijzen vanaf 1 juli 2024:

 • Schoolpakket klein - 260 euro
 • Schoolpakket groot - 390 euro
 • Wablieft  jaarabonnement - 85 euro 
 • Wablieft Start jaarabonnement - 48 euro
 • Wablieft 6 maanden - 45 euro
 • Wablieft Start 6 maanden - 25 euro
 • Wablieft + 2 boeken - 100 euro
 • Wablieft Start + 2 boeken - 65 euro
 • Wablieft digitaal - 40 euro
   
  3. De betaling doen, is niet altijd gratis. Je moet bijvoorbeeld extra betalen als je een overschrijving of factuur via de post wil ontvangen. Betalingen via Bancontact of SEPA domiciliëring zijn gratis.
   
  4. Bij speciale acties kunnen wij kortingen geven. Om deze te krijgen, moet je voldoen aan alle voorwaarden van de actie.


7. Betalen


1. Voor onze facturen en om geld te ontvangen, werken wij samen met Abonnementenland. Deze partner heeft het ISO-certificaat. Abonnementenland verzorgt in naam van Wablieft de facturatie, betalingen en de opvolging ervan. Betalingen aan Abonnementenland gebeuren op het rekeningnummer BE70 7194 0008 5425.
 
2. Je kan je bestellingen betalen via SEPA domiciliëring, overschrijving of online betaling (tenzij we het duidelijk anders aangeven). Lukt de betaling niet, bijvoorbeeld doordat er te weinig geld op de bankrekening staat, doordat het rekeningnummer fout is of doordat er technische problemen zijn? Dan gaat de bestelling niet door.
 
3. Gebruik je het recht op herroeping (zie verder)? Dan geven we de prijs die je betaalde terug binnen de 14 dagen na de herroeping. Uitzonderingen zijn de bedragen die we bedoelen onder 8.3 en 8.4 hieronder.


8. Het recht op herroeping


1. Je hebt het recht om binnen 14 dagen je aankoop te herroepen, zonder een reden te geven. Herroepen betekent dat je je bestelling niet laat doorgaan.
Het gaat om 14 dagen na de dag dat:
(a) je het Wablieft-boek in je bezit krijgt;
(b) je de aankoop van een digitaal abonnement doet;
(c) je het eerste nummer van de papieren krant in je abonnement ontvangt.
 
2. Om je aankoop te herroepen, moet je ons dat heel duidelijk meedelen. Je kan dit doen per post (Wablieft, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen) of per e-mail (abo@wablieft.be). Wij bevestigen dan per e-mail dat we jouw vraag gekregen hebben.
 
3. Wil je de aankoop van een abonnement op de krant herroepen? Dan moet je de prijs betalen voor de (papieren en digitale) kranten die je kreeg tot je de herroeping deed.
 
4. Wil je de aankoop van een Wablieft-boek herroepen? Dan moet je het Wablieft-boek onbeschadigd terugsturen, binnen de 14 dagen nadat je ons liet weten dat je het Wablieft-boek herroept. Je stuurt het boek naar Wablieft, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen. De kosten voor de verzending betaal je zelf.
Is het boek toch beschadigd of ontbreekt er iets? Dan kan Wablieft je een vergoeding aanrekenen.
 
5. Wij betalen je alles terug binnen de 14 dagen (of  binnen de 8 weken als je via domiciliëring betaalt). Het gaat om 14 dagen nadat wij jouw herroeping ontvingen. We betalen je niet terug wat we vermelden onder 8.3 en 8.4.


9. Levering


1. We doen ons best om de producten die je aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na aankoop te leveren op het adres dat je opgaf. Wij werken voor onze leveringen samen met Bpost. Boeken krijg je binnen de 10 werkdagen. De Wablieft-krant en Wablieft Start worden telkens geleverd op woensdag. 
 
2. De levering gebeurt op het adres dat je bij je aankoop opgeeft. Verandert je adres? Laat het dan weten via het telefoonnummer 015 44 65 10, via een e-mail aan abo@wablieft.be of online via abo.wablieft.be.
 
3.  Klachten over de levering kan je doorgeven via het telefoonnummer 015 44 65 10 of via mail aan abo@wablieft.be. Wij zullen de klacht onderzoeken en indien nodig doorgeven aan Bpost. Je kan je klacht niet rechtstreeks richten aan Bpost. Is de klacht gegrond? Dan zal Wablieft een vergoeding voorzien als dat mogelijk is. Bijvoorbeeld een nummer van de krant nazenden of een abonnement met een bepaalde periode verlengen. Wablieft is niet verantwoordelijk voor fouten in de levering door Bpost.


10. Adverteren in Wablieft

1. Naast boeken en abonnementen op kranten verkoopt Wablieft ook advertentieruimte. Je kan adverteren in de Wablieft-krant en in de online krant nieuws.wablieft.be.

2. De prijzen voor advertentieruimte zijn op aanvraag.

3. Adverteren kan in de vorm van een publireportage of in de vorm van een beeld. Publireportages kunnen door Wablieft opgemaakt worden. Hiervoor maken we op vraag een offerte op. De publireportage geven we dan vorm en invulling in samenspraak met de adverteerder.
Je kan ook zelf de publireportage schrijven en ze kant-en-klaar afleveren aan Wablieft. 
 
4. Wablieft aanvaardt enkel advertenties 
waarvan de taal hoofdzakelijk het Nederlands is;
die geschreven zijn in duidelijke taal;
die geen verborgen of misleidende boodschappen bevatten.
 
5. Wablieft keurt voorafgaand aan de goedkeuring van een aanvraag tot adverteren het thema van de publiciteit goed, zowel voor publireportages als beelden. Wablieft laat geen advertenties toe met de volgende thema’s: 
reclame voor politieke partijen;
reclame in verband met godsdienst of levensbeschouwing;
reclame voor gok- en kansspelen;
reclame voor bepaalde financiële producten.
Deze lijst is niet limitatief. Wablieft behoudt zich het recht voor om na het sluiten van een overeenkomst bij ontvangst van het beeld of de kant-en-klare publireportage deze alsnog te weigeren voor publicatie als ze niet voldoet aan de bovenstaande criteria. In dat geval rekent Wablieft geen kostprijs aan. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 
6. Wablieft behoudt zich het recht voor om eindredactie en lay-out te doen op kant-en-klaar aangeleverde publireportages.
 
7. Wablieft maakt met de adverteerder afspraken over formaat en deadline voor aanlevering van de advertenties. Indien het beeld of de publireportage niet (volledig) is aangeleverd tegen de afgesproken deadline of niet in het juiste formaat, kan Wablieft de publicatie ervan weigeren. In dat geval rekent Wablieft geen kostprijs aan. De klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.
 

10. Privacy


1. Je persoonsgegevens worden verwerkt door Vocvo vzw (officiële naam van Wablieft), Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen, KBO 0443.425.503  (verantwoordelijke voor de verwerking). De verwerking van je gegevens is nodig om jouw aankoop te kunnen uitvoeren. We kunnen je gegevens ook gebruiken voor het geven van informatie over voordelen, acties en events. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partner Abonnementenland voor het opvolgen van de facturen en betalingen. Om je privacy te garanderen hebben wij met al onze partners een overeenkomst over de verwerking van deze gegevens. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 
 
2. Je hebt het recht om je gegevens in te kijken, te verbeteren en te laten verwijderen. Hiervoor kan je contact opnemen met abo@wablieft.be
 
3. Je kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit kan via e-mail (contact@apd-gba.be) of per post (GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). De volledige privacyverklaring van Vocvo/Wablieft kan je op onze website terugvinden.


11. Ten slotte


1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen samen met de eventuele actievoorwaarden en de privacyverklaring op onze website, de volledige contractuele relatie tussen jou als klant en Vocvo vzw. Je verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene verkoopvoorwaarden die bestaan op het ogenblik van je bestelling zijn van toepassing.
 
2. Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door 

Vocvo vzw
Frederik de Merodestraat 27
2800 Mechelen
KBO 0443.425.503
tel.nr. 015/44 65 00
vraag@vocvo.be
 
3. De wet van 1 september 2004 over de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is van toepassing.
 
4. Als er tussen ons een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, wordt dit voorgelegd aan de rechtbanken te Mechelen. Het Belgische recht is dan van toepassing. 

Uit
Top
67-33
Uit