Dit is de privacyverklaring van Vocvo vzw. Wablieft is een deel van Vocvo. 

In deze verklaring lees je:

 • welke persoonlijke gegevens Vocvo verzamelt

 • hoe Vocvo die verwerkt

 

Vocvo volgt de wetten van de privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • ​We verwerken je persoonlijke gegevens enkel waarvoor je ze geeft. (zie rechterkolom ‘Waarom?’ onder ‘Van wie verwerken we welke gegevens, en waarom?’) 

 • We verwerken enkel die persoonlijke gegevens die we echt nodig hebben.

 • We vragen altijd je toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken, als dat nodig is.

 • We zorgen ervoor dat we je persoonlijke gegevens veilig verwerken.

 • We geven geen persoonlijke gegevens door aan anderen, tenzij dat nodig is. (zie ‘Wanneer geven we jouw gegevens door?’)

 • We vertellen je welke rechten je hebt, en we respecteren die rechten.

 

Uit

Hoe gaan we om met foto’s en video’s?  

We vragen altijd toestemming:

 • als we een foto of opname willen maken van jou
 • als we die willen publiceren of verspreidenVoor een publicatie vragen we je toestemming. Je kan kiezen om je toestemming te geven. Die publicatie kan zijn:

 • een illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
 • een beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie, zoals een brochure
 • op sociale media, zoals Facebook en Twitter

 

We vragen geen toestemming als er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is. Dat geldt voor:

 • beelden op een openbare plaats of openbaar event, waarbij je niet het hoofdonderwerp bent van de afbeelding
 • toevallige personen op een publieke plaats
 • personen in een menigte
 • publieke personen

 

Wanneer geven we jouw gegevens door?

Persoonlijke gegevens die je ons geeft, geven we soms door aan anderen. We doen dat alleen als één of meer van de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • als het wettelijk moet 
 • als dat nodig is om te doen waarvoor je de gegevens geeft. (zie rechterkolom ‘Waarom?’ onder ‘Van wie verwerken we welke gegevens, en waarom?’) 
 • als je ons toestemming geeft. Je hebt het recht om die toestemming in te trekken. Pas vanaf die intrekking mogen we je gegevens niet meer delen.

 

We werken samen met deze bedrijven of organisaties:

Mailchimp: nieuwsbrieven versturen  

Abonnementenland en Exact online: abonnementen en facturen beheren 

Brocade: ontleningen in de bibliotheek beheren 

Google: gegevens bewaren en e-mail beheren

Met die bedrijven of organisaties hebben we een verwerkersovereenkomst. Daarin maken we afspraken om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen. We geven geen persoonlijke gegevens door aan anderen waarmee we geen overeenkomst hebben. 

 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

 

We bewaren je persoonlijke gegevens maximaal 3 jaar nadat we ze de laatste keer gebruikten. We kunnen je gegevens langer bewaren als dat nodig is volgens de wet. 

 

Hoe beschermen we jouw gegevens? ​

 

 • Alle medewerkers die toegang hebben tot jouw gegevens, moeten die gegevens geheim houden.
 • Alle medewerkers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord ingeven op al onze systemen.
 • Alle medewerkers weten hoe belangrijk het is om je gegevens te beschermen.
 • We testen en evalueren vaak die maatregelen.

 

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om de gegevens die we van jou ontvingen:

 • in te kijken
 • te verwijderen 
 • aan te passen: zijn je gegevens niet correct? Probeer eerst zelf je gegevens aan te passen. Lukt dat niet, geef dan door welke gegevens we moeten aanpassen.  Zo hebben we altijd de correcte gegevens.

 

Neem hiervoor contact op met ons. Onze gegevens vind je onderaan deze verklaring. We behandelen je vraag altijd zo snel mogelijk.Wat doen we met gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar)?

Wij verwerken enkel de persoonlijke gegevens van minderjarigen als de ouder of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming gaf.

 

Hoe kan je een klacht indienen?

Heb je een klacht over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken? Neem meteen contact op met ons via vraag@vocvo.be.

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of Privacycommissie). De contactgegevens vind je op de website van die commissie.Wat als deze privacyverklaring verandert?

We kunnen deze verklaring veranderen. Die veranderingen kondigen we aan op deze pagina.

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact via:  

Vocvo vzw

Frederik de Merodestraat 27

2800 Mechelen

e-mail: vraag@vocvo.be 

telefoon: +32 15 44 65 00

 

Uit

Van wie verwerken we welke gegevens, en waarom?

klik op de titels om een overzicht te krijgen van de gegevens die we gebruiken.

Uit
Sollicitanten

Welke gegevens verwerken we?

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • cv en motivatiebrief

Waarom?

 • om een wervingsreserve aan te leggen

Freelancer Wablieft-tekstadvies

Welke gegevens verwerken we?

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, (eventueel: btw-nummer)
 • cv en motivatiebrief

​​​​​​​Waarom?

 • om opdrachten te kunnen uitvoeren
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen
 • om betalingen te verwerken
Klant Wablieft-tekstadvies

Welke gegevens verwerken we?

 • naam, naam organisatie, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, btw-nummer

Waarom?

 • om onze diensten en producten te gebruiken en te promoten (ook om acties en promoties bekend te maken)

 • om bevragingen te doen over onze diensten en producten

 • om bestellingen te beheren

 • om betalingen te verwerken

Klant Wablieft-boeken

Welke gegevens verwerken we?

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • eventueel: organisatie, adres en btw-nummer

Waarom?

 • om onze diensten en producten te gebruiken en te promoten (ook om acties en promoties bekend te maken)

 • om bevragingen te doen over onze diensten en producten

 • om bestellingen of abonnementen te beheren

 • om betalingen te verwerken

Klant Wablieft-kranten

Welke gegevens verwerken we?

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • eventueel: organisatie, adres en btw-nummer

Waarom?

 • om onze diensten en producten te gebruiken en te promoten (ook om acties en promoties bekend te maken)

 • om bevragingen te doen over onze diensten en producten

 • om bestellingen of abonnementen te beheren

 • om betalingen te verwerken

Abonnee van de nieuwsbrief

Welke gegevens verwerken we?

 • Voornaam, naam, e-mailadres, (naam organisatie)
 • Hoe vaak de abonnees nieuwsbrieven openen, hoe vaak ze doorklikken 

Waarom?

 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen
 • om onze diensten en producten te gebruiken en te promoten (ook om acties en promoties bekend te maken)
Uit

 

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact via:  

Vocvo vzw

Frederik de Merodestraat 27

2800 Mechelen

ondernemingsnummer: 0443.425.503

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

e-mail: vraag@vocvo.be 

telefoon: +32 15 44 65 00

www.vocvo.be

Uit
Download onze privacyverklaring
Uit
Top
67-33
Uit