enkel voor abonnees

“De regering heeft minder aandacht voor een aantal van onze grondrechten”

interview - 04 06 2019
Wouter Hillaert
Belga / S. Arthur

Wouter Hillaert is een van de stichters van Hart boven Hard. Dat is een organisatie die opkomt voor de sociale rechten van de mens. Op 12 mei organiseert zij een betoging in Brussel. Voor de volgende regering heeft Hart boven Hard ook een aantal voorstellen. Het leven in België kan beter, vindt ze.

Wablieft: Wat gaan jullie doen op 12 mei?
Wouter Hillaert
: In Brussel organiseren we een mars voor het hele gezin. De mars zal gaan over de grondrechten. Die staan in artikel 23 van de Belgische grondwet. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld recht op een menswaardig leven, werk en een goede gezondheidszorg. Wij hebben het gevoel dat onze regering de laatste vijf jaar minder aandacht had voor een aantal van onze grondrechten. Daarom geven wij zes voorstellen aan onze regering.

Hart boven Hard heeft eerst een vragenlijst verspreid voor de betoging?
We hebben aan 15.000 mensen vragen gesteld over de Belgische grondwet. In die vragenlijst stonden 23 voorstellen, verdeeld over zes thema's. We vroegen mensen om per thema het voorstel te kiezen dat zij het meest belangrijk vonden. Zo had je bijvoorbeeld het thema 'het recht op gezond leefmilieu'. Dan kon je kiezen voor voorstellen als: ‘de overheid moet meer geld besteden in openbaar vervoer', of 'er moet 200 vierkante kilometer bos bijkomen n België'.

Vanwaar komen die 23 voorstellen?
We hebben die samen met andere organisaties geschreven. Een deel van de 23 voorstellen maakten we ook zelf. Zo kwamen we op het voorstel om in klassen niet meer dan 20 leerlingen toe te laten. Zodat een leerkracht meer aandacht kan besteden aan iedere leerling. Uit de bevraging haalden we de zes meest geliefde voorstellen. Die zullen we op 12 mei tonen.

Wat moet er met die zes voorstellen gebeuren?
We stuurden ze naar politieke partijen. Met de vraag hoe zij daarover denken. Hun antwoorden zullen we ook delen met de mensen. Zo kan iedereen weten wat de politieke partijen belangrijk vinden. We hopen dat de politici in de volgende regering die zes voorstellen gebruiken.

Welk voorstel vind je zelf het belangrijkste?
Ik vind de voorstellen rond het klimaat belangrijk. We hadden het voorstel om geen geld te geven aan banken die investeren in fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld olie, gas en steenkool. Onze vier grootste banken investeerden de voorbije twee jaar 40 miljard euro in fossiele brandstoffen. Blijven we die brandstoffen gebruiken? Dan zullen we het doel van het klimaatakkoord niet bereiken. Volgens mij moet de overheid strenger zijn voor het gebruik van fossiele brandstoffen.

Uit

Hart boven Hard

Wablieft: Hart boven Hard beschrijft zichzelf als een burgerbeweging. Wat betekent dat?
Wouter Hillaert:
Een burgerbeweging is een groep die wil werken aan iets wat ze wil verbeteren. Mensen komen dan samen omdat ze zo meer kunnen bereiken. In Hart boven Hard willen wij ons verbinden met andere organisaties en mensen. Met al die mensen denken we na over wat er vandaag allemaal gebeurt in de wereld. 

Hart boven Hard is opgericht in 2014. Is er in die tijd veel verbeterd?
Ik denk dat we heel wat slechte dingen nu normaler vinden. Bijvoorbeeld dat iemand sneller in de armoede terecht komt als hij of zij geen werk heeft. Maar ik geloof wel dat Hart boven Hard een invloed heeft op de Belgische politiek. Hadden we in 2014 niets gezegd over de besparingen? Dan zou er nu meer oneerlijkheid zijn. We moeten dus blijven letten op wat er gebeurt in onze samenleving.

Aan