Actie voor duidelijke brieven en toegankelijke dienstverlening

Door
13/12/2011 om 15:55

In Antwerpen voerde het platform StopArmoede.Nu actie voor 'duidelijke taal'. De actievoerders eisen duidelijke brieven, eenvoudige procedures en een toegankelijke dienstverlening. Wablieft herwerkte voor deze actie enkele brieven tot vlot leesbare documenten. Burgermeester Patrick Janssen beloofde werk te maken van duidelijke brieven!

 

Mensen hebben recht op hulp. maar vaak weten mensen niet eens bij welke dienst ze terechtkunnen, voor hulp. Brieven, loketten en steeds weer doorverwezen worden naar een andere dienst, vormen een drempel. Daarom voerde het platform StopArmoede.Nu actie in Antwerpen. StopArmoede.Nu vraagt:

  • eenvoudige papieren en procedures
  •    respect voor de leefwereld én de inspanningen van de cliënten
  •    een dienst waar je met je papieren terecht kan
  •   de automatische toekenning van rechten

Wablieft was erbij! We hopen dat burgemeester Patrick Janssens zijn belofte houdt en vanaf nu werk maakt van duidelijke brieven!


Op radio 1 spraken vanochtend twee mensen uit Antwerpen over hun ervaring met papieren, en geeft staatssecretaris voor Armoede Maggie De Block antwoord.

 

In de eisenbundel van StopArmoede.Nu staat uitgebreide info over de vier eisen.