Training in uw organisatie

Training in uw organisatie 

Wablieft werkt graag een praktische training uit, volledig op maat van uw organisatie.

Inhoud van de training

In overleg met u bepalen we de inhoud.

  • De focus kan liggen op een specifieke tekstsoort, zoals brieven, webteksten of folders. Of we werken met verschillende tekstsoorten door elkaar.   
  • We kunnen de training ook maken op maat van de doelgroep voor wie u schrijft, zoals kinderen en jongeren, anderstaligen, mensen met een beperking, senioren ...
  • We werken rond een of meerdere teksten die we tegen het einde van het traject samen hebben herschreven.
  • Na het traject hebt u een stijlgids of checklist op maat van uw organisatie.

Duur van de training

  • We verzorgen trainingen van een dag (6 uur) of een halve dag (3 uur).U kan ook kiezen voor een kortere opleiding.
  • Ook langere trajecten zijn mogelijk. Enkele weken na een eerste training kunnen we één of meerdere terugkommomenten inlassen van een halve dag of langer. 

Tips voor duidelijke taal

Tijdens de training reiken we u gouden tips aan om duidelijk te communiceren. U past de tips meteen toe op uw teksten.

Offerte

Vraag uw offerte via 015 44 65 12 of vraag@wablieft.be